Highlights - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Highlights 

EGL w Białymstoku, Polska

Projekt EGL prezentowany był podczas spotkania upowszechniającego organizowanego w dniu 30 września 2008. Zaprezentowane zostały cele, rezultaty i nowe rozwiązania projektu EGL. Uczestnicy zostali zachęceni do poszukiwania nowych sposobów na integrację oraz nauczanie międzykulturowe, zwłaszcza poprzez promocję biblioteki multimedialnej.

 

EGLin Kristianstad, Sweden

Nasz projekt European Generation Link był prezentowany w ramach Szwedzkich Dni Kulturalnych 2008, w ramach których promowane jest partnerstwo i współpraca różnych krajów. W imprezie uczestniczyło około 400 partnerów, reprezentujących różne organizacje i firmy. Wielu odwiedzających zainteresowało się ideą naszego projektu.

   

"European Generation Link" na Uniwersytecie Austriackim

Nasz projekt był prezentowany na dwóch różnych Uniwersytetach, w Linz oraz Uniwersytecie Nauk Stosowanych St.Pölten w Czerwcu 2008. Studentom zaprezentowano ideę projektu EGL w ramach nauczania języków oraz studiowania. Uczestnicy pochodzili z różnych krajów europejskich. 

 

 W Rumunii jedno z przedsięwzięć upowszechniających miało miejsce 14 maja 2008 roku w ramach działności AIESEC w Ordei.

AIESEC jest największą organizacja młodzieżową na świecie, obecną w 100 krajach. Jest międzynarodową platformą porozumienia i współpracy młodzieży, rozwoju ich potencjału. Spotkanie upowszechniające odbyło się w Oradea i spotkało się z dużym zainteresowaniem jej członków. Uczestniczyło w nim 24 przedstawicieli, którzy otrzymali materiały dotyczące projektu, ulotki i odwiedzili stronę projektu, na której mogli poznać więcej szczegółów.

Pomiędzy 2 a 3 czerwca kadra Fundacji Karpackiej w Rumunii zorganizowała wizytę i lokalne spotkanie dla partnerów z Baia Mare i Sighetu Marmatie. Podczas tego spotkania 15 osób uzyskało informacje o projekcie EGL, ulotkę dotyczącą projektu oraz informacje na temat różnych działań planowanych w regionie w lipcu 2008. Projekt szczególnie zainteresował przedstawicieli stowarzyszenia Valea Verde, grupę młodych wolontariuszy, którzy zainspirowani przez projekt postanowili kontynuować zbieranie historii osób z ich regionu. Założenia projektu były bardzo interesujące szczególnie dla tej grupy, ponieważ wielu młodych ludzi z regionu Maramures opuszcza ten region wyjeżdżając zagranicę w celu poszukiwania pracy i znajduje duże trudności związane z integracją z nową społecznością.

European Generation Link w Słowenii

W ramach projektu EGL Zavod Pailot zorganizował spotkania dla ekspertów z różnych instytucji związanych z pomocą społeczną oraz szkoleniami. Spotkania zostały zorganizowane 30 maja i 1 czerwca 2008.

Zaprezentowane zostały cele, rezultaty i nowe rozwiązania projektu EGL. Uczestnicy zostali zachęceni do poszukiwania nowych sposobów na integrację oraz nauczanie międzykulturowe.

 

Przygotowywanie wywiadów jest trudne i zabawne jednocześnie.

18 maja 2008 KTP zorganizowało warsztaty EGL dla młodych dziennikarzy „ Kreatywność mediów -  jak tworzyć szkolny magazyn". 35 uczniów gimnazjum wzięło udział w szkoleniu weekendowym na ten temat. W sobotę w ramach warsztatu EGL wszyscy uczestnicy uczyli się jak przygotować dobry wywiad. W sobotę, wszyscy uczestnicy warsztatów EGL nauczyli się jak stworzyć dobry wywiad, jak wybrać osoby udzielające wywiady, co przygotować przed wywiadem, jak zadawać pytania otwarte oraz w jaki sposób edytować zapisany tekst. Następnie, uczestnikom przedstawiono cele projektu EGL, zasady funkcjonowania biblioteki oraz zasady wprowadzania poszczególnych historii do bazy.

 

Po zakończeniu warsztatów, każdy zespół miał za zadanie odnaleźć jedną starszą osobę mieszkającą w ich otoczeniu, która nie urodziła się w Republice Czeskiej, lecz w innym państwie europejskim, oraz przeprowadzić z nią wywiad wraz z wykonaniem fotografii tak, aby zastosować umiejętności dziennikarskie nabyte podczas warsztatów. Historie zostaną zebrane, ocenione oraz umieszczone w bibliotece w początkach września.

"Evropské příběhy" - Historie europejskie w starym ratuszu w Brnie, Czechy

28 maja, czeski partner KTP zorganizował seminarium - „Evropské příběhy" ("Historie Europejskie"),  na którym zademonstrowano dyrektorom, nauczycielom historii oraz ekspertom kształcenia dorosłych z instytucji zajmujących się migracjami i badaniami socjologicznymi z Czech, wyniki oraz szanse płynące z realizacji projektu „European Generation Link". Po prezentacji działań projektowych, uczestnicy zobaczyli krótki film o rosyjskim artyście Borysie Kjulleněnie, który pracował przy odnowie Ermitage z Petrohrad, i który teraz mieszka w Czechach. Promotorzy zademonstrowali, w jaki sposób umieszczać historie w bibliotece European Generation Link. Utworzono kolejne dwie historie stworzone przez uczestników; zostaną one umieszczone w bibliotece w ciągu kilku tygodni. Uczestnicy otrzymali czeską wersję produktów projektu EGL. „Naszym celem było ukazanie wszystkich możliwości biblioteki EGL, która pozwala na tworzenie cudownych, kreatywnych historii składających się z tekstu, fotografii jak i plików audio-video", powiedział menadżer projektu w Czechach Beata Hola.

  
  

Na koniec seminarium, przedyskutowano kolejne prezentacje tego projektu oraz trzy wydarzenia upowszechniające projekt w szkołach gramatycznych w Karlsbadzie, Predze i Vizowicach, które zostały przewidziane na początek września. „Zdecydowałem włączyć bibliotekę EGL do nauczania historii w moich klasach w Karlsbadzie. Już obecnie realizujemy projekt posiadający podobne cele, w ramach którego uczniowie muszą odnaleźć wiadomości o ich dziadkach. Większość z nich posiada doświadczenia migracyjne. Obecnie, tworzymy interesujące historie, które zostaną umieszczone w bibliotece EGL", mówi Maira Vranowa, nauczycielka historii z Karlsbadu.

Sympozjum prezentujące wydarzenia EGL w mieście Nürnberg/Niemcy

Nasz projekt European Generation Link został zademonstrowany w ramach sympozjum pedagogicznego "Medien bilden - aber wie?" w 11-12 kwietnia 2008 w mieście Nürnberg. Wydarzenie zostało przeprowadzone w imieniu Federalnego Ministerstwa Spraw Rodzinnych, Seniorów, Kobiet oraz Młodzieży i został zorganizowany przez medialne centrum kompetencyjne Parabol, Nürnberg i JFF - Instytut kształcenia mediów, Monachium. Nauczycielom oraz przedstawicielom centrów kompetencyjnych z Niemiec mediów zostały przekazane informacje na temat projektu EGL oraz zasad funkcjonowania biblioteki EGL. Szczegółowo przedyskutowano różnorodne sposoby wdrażania oraz rozwoju projektu jak również przyszłe formy współpracy.

   
   

Prezentacja projektu na "Expodidactica 2008", Barcelona

A principios de abril, el Gabinet d'Estudis Socials participó en "Expodidactica 2008", una feria que atrajo a unas 8.000 personas: profesores, instituciones públicas y actores sociales tuvieron la posibilidad de descubrir nuevas maneras y nuevos recursos para el aprendizaje.

Durante estos días dimos visibilidad a los resultados del "European Generation Link" entre la red educativa de Cataluña así como a los numerosos representantes de instituciones educativas y agentes sociales.

Además, distribuimos trípticos y recogimos un listado de personas interesadas en recibir informaciones detalladas sobre cómo promover el aprendizaje intergeneracional empezando desde la comprensión del bagaje histórico y de la ciudadanía europea.

 
 

   

Prezentacje EGL w Folkuniversitetet Kristianstad/Szwecja

14 marca projekt European Generation Link został zaprezentowany w Kristianstadzie.Trenerom, nauczycielom oraz menadżerom z czterech biur Folkuniversitet przekazano informacje na temat projektu oraz zasad funkcjonowania biblioteki EGL.

 

Wydarzenia prezentujące EGL w Wiedniu/Austria

1 marca 2008, projekt European Generation Link został zaprezentowany w ramach wydarzenia charytatywnego  "Szene Wien" w Wiedniu w Austrii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez pismo „Augustin", dobrze znane z poruszania kwestii migracji i bezdomności

 
 

Prezentacja celów oraz wyników projektu wywołała duże zainteresowanie wśród zaproszonych gości. W ten sposób informacje na temat naszego projektu dotarły do szerszego grona odbiorców - więcej informacji dostępne jest na stronach: http://www.musik-austria.at/http://www.huach-zua.eu/.

  

26 lutego 2008 odbyły się prezentacje projektu EGL na Łotwie. Wydarzenie odbyło się z udziałem członków centrów edukacji, różnorodnych władz lokalnych oraz członków instytucji edukacyjnych.

Dyrektor Łotewskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych Ingrida Mikiško przekazała spostrzeżenia na temat różnych działań projektowych wspierających kształcenie ustawiczne dla ogółu społeczeństwa. Dyrektor podkreśliła również fakt, iż rok 2008 jest Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Aby dogłębniej wyjaśnić wagę projektu EGL, osoby zaangażowane w jego realizację, zaprosiły na spotkanie Aija P, która była osobą udzielającą wywiadu. Opowiedziała ona o swoich wspomnieniach, wątpliwościach oraz korzyściach płynących z realizacji tego projektu.

  
 

Aija P. przyznała, że biblioteka EGL jest dobrym narzędziem służącym podtrzymaniu dziedzictwa kulturowego i społecznego. Zachęciła ona innych doświadczonych ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu interaktywnej biblioteki projektu. Oczywistym jest, iż idea projektu w kontekście łotewskim nabiera głębszego sensu z powodu wydarzeń historycznych oraz bolesnych wspomnień z nimi związanych, szczególne dla tych, którzy uciekli z kraju, aby uniknąć śmierci w czasie drugiej wojny światowej. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, iż projekt "European Generation Link" odgrywa bardzo ważną rolę w kultywowaniu historii. Z biblioteki skorzystać mogą szkoły i instytucje edukacyjne, tak, aby przekazać młodym ludziom informacje na temat istotnych doświadczeń Łotyszy przebywających w innych krajach.