Produkty - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Produkty

Głównymi produktami projektu są:   

 • Platforma "European Generation Link" - Interaktywna biblioteka zawierająca dokumenty, które będzie można przeszukiwać według różnych zmiennych
 • Wytyczne „European Generation Link" informujące na temat organizacyjnych oraz dydaktycznych aspektów platformy
 • Plan dotyczący popularyzacji projektu mający na celu odpowiednie wdrażanie projektu
 • Seminarium rozpowszechniające dla ekspertów pochodzących z krajów Unii Europejskiej nie biorących udziału w projekcie.

Zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej projektu

European Generation Link „Biblioteka Wspomnień Europejskich": Zawiera ona około 100 zapisów historii ludzi, którzy podczas swojego życia żyli w więcej niż jednym kraju europejskim. Zapraszamy do skorzystania z tego wielokulturowego skarbu. Bibliotekę można przeszukiwać według różnorodnych parametrów. Zapewnia bardzo cenne, a zarazem dramatyczne, fascynujące, straszne, śmieszne oraz zdumiewające świadectwa bogactwa kultury europejskiej.

www.european-generation-library.eu/

Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie poprzez pobieranie naszych wytycznych oraz do korzystania z nich.

Broszura „Wytyczne projektu European Generation Link" zawiera cenne informacje dla osób zaangażowanych w kształcenie osób dorosłych. Wytyczne zawierają informacje dotyczące korzystania z platformy projektu EGL oraz sposobów uwrażliwiania młodszych pokoleń (np. uczniów) oraz motywowania ich do utworzenia zespołów składających się z młodszych i starszych pokoleń, które mogłyby przyczynić się do rozwoju biblioteki EGL. Ponadto, wytyczne zawierają instrukcje oraz szablony umożliwiające bardziej efektywne zbieranie danych do projektu. Wytyczne zapewniają cenne informacje zarówno dla starszych jak i młodszych pokoleń.

Broszura „Wytyczne projektu European Generation Link"

Excerpt "Wytyczne projektu European Generation Link"

 • Cesky - Deutsch - English - Español - Français - Italiano - Latviski
  - Magyar - Polski - Romana - Slovenščina - Svenska - Türkce
 •  

  European Generation Link "Concept for Demonstration Events"
  European Generation Link "Study on the Library Platform" 
  For further details on products please contact projekte (at) best.at

  European Generation Link Film

  Media Player