Materiály - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Materiály

Hlavními produkty jsou ... 

  • Platforma "European Generation Link: Interaktivní internetová knihovna"
  • "European Generation Link Guidelines"
  • Rozmístění plánu pro stálou implementaci projektu
  • Multiplier sympózium pro experty z EU zemí, které se projektu neúčastní

Zveme Vás na naši platformu

"European Generation Library" je interaktivní internetová platforma. Obsahuje kolem 100 životních příběhů lidí, kteří žili ve svém životě ve více než jedné evropské zemi. Objevte tento multikulturní poklad Evropy. Prohledávat můžete knihovnu podle různých vyhledávacích parametrů. Nabízí Vám dramatické, fascinující, hrůzné, zábavné, úžasné a v každém případě cenné náhledy do bohatství evropského kulturního a společenského dědictví.

http://www.european-generation-library.eu/

Zapojte se aktivně: Stáhněte si naše směrnice a nechte se jimi inspirovat.

Brožúrka "European Generation Link Guidelines" informuje poskytovatele vzdělávácích služeb pro dospělé o organizačních aspektech co se tyče užívání platformy, jak senzitizovat mladší generace a motivovat je vytvořit tandem tým se staršími lidmi, kteří mohou přispět svými příběhy k rozšíření knihovny "European Generation Library". Brožúrka dale nabízí informace o tom, jak a kde hledat lidi starší generace, jak vyvinout předlohy pro strukturovaný záznam informací, jak monitorovat tyto záznamy a jak poskytnout oběma cílovým skupinám možnost reflexe.

 

"European Generation Link Guidelines"

Excerpt "European Generation Link Guidelines"

 

"European Generation Link Concept for Demonstration Events"

European Generation Link "Concept for Demonstration Events" 
European Generation Link "Study on the Library Platform" 
For further details on products please contact projekte (at) best.at

European Generation Link Film

Media Player