Vítáme - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Podpora "evropského občana"

... je jedním ze základních cílů evropské politiky, avšak předsudky stejně jako zkostnatělý postoj jsou stale největší překážkou. Bohatství starších osob, které ještě zažily vícejazyčnost a multikulturu, je jedinečné a proto by toto bohatství mělo být předáno mladším generacím, než doslova "zmizí".

Cílem projektu  "European Generation Link" je

  • Podpora intergenerační výuky, v kurzech budou starší lidé vyprávět své životní příběhy, jak žili v různých evropských zemích (např. během Druhé světové války, jako spojenci v okupovaných zemích, jako pracovní migranti, emigranti z východní Evropy během Studené války), mladí lidé vše budou dokumentovat v interaktivní knihovně a současně je budou učit základům IT.
  • Podporování chápání historických backgroundů a pomoc vše reflektovat za účelem zvýšení tolerance a potlačení předsudků a xenofobie.

Zveme Vás na naši platformu

(!!! optimizované pro Mozilla Firefox)
www.european-generation-library.eu
 


Zapojte se aktivně: Stáhněte si naše směrnice a nechte se jimi inspirovat.