Hoş Geldiniz - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

"Avrupa vatandaşlığını"

... ilerletme Avrupa politikasının ana hedeflerinde biridir, fakat önyargılar ve dar kafalı hareketler hala devam etmekte. Çoklu dil ve çoklu kültürlü bir hayatı tecrübe etmiş yaşlıların hazinesini meydana çıkaracaktır, ve bu bilgi ortadan kaybolmadan genç nesillere aktarılmış olacak.

Avrupa Nesil Bağı projesi şunu amaçlar:

  • Farklı ülkelerde yaşamış yaşlı insanların (soğuk savaş zamanında doğu Avrupa'dan gelen göçmenler, muhacir işçiler, II Dünya savaşında ülkesini terk edenle kuşatılmış ülkedeki müttefik askerler...) hayat hikayelerini anlatmaları yoluyla nesillerarası öğrenmeyi teşvik etmek, gençlerde bunları interaktif kütüphanelerde dokümanlaştıracak ve simultane olarak onlara temel IT (Bilgi Teknolojileri)  kullanımını öğretecekler.
  • Tarihsel geçmişi anlamayı teşvik etmek ve yabancı düşmanlığını azaltmak ve önyargılara karşı tolerans kazanmak için fikir sağlamak.

Sizleri platformumuza davet ediyoruz

(Mozilla Firefox'a uyarlanmıştır!)
http://www.european-generation-library.eu/
(uplaunch 2008-04-31)

Lütfen etkin bir biçimde katılın: Yönergelerimizi yükleyin ve çok boyutlu şekilde kullanın!