Welcome - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Promocija "Evropskega Državljana"

... je eno izmed glavnih vodil evropske politike, kljub še vedno močno prisotnim predsodkom in ozkemu načinu razmišljanja. Z nemenom, da ne bi zakladi starejših ljudi - raznovrstne življenjeske izkušnje s področij različnih kultur in jezikov, - izumrli oziroma ostali neraziskani, se znanja prenašajo na mlajše genereacije.

Namen Projekta:

  • Promocija medgeneracijskega učenja v okviru katerega bodo starejši ljudje prenseli svoje izkušnje v zvezi z delom in življenjem v različnih evropskih državah (npr. pregnanci iz druge svetovne vojne, vojaki zavezniških sil v okupiranih deželah, migranti, begunci iz zahodne evrope v času hladne vojne) na mlade, ki jih bodo v zameno seznanjali z osnovami računalništva.
  • Promocija razumevanja zgodovinskega ozadja in različnih dojemanj le- tega z namenom zvišanja tolerance ter izničevanjem predsodkov in ksenofobije.