Highlights - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Highlights

European Generation Link in Slovenia

V okviru projekta European Generation Link smo v zavodu Papilot organizirali srečanje 30.5.2008 in 1.6.2008 za dve skupini strokovnjakov z različnih institucij, ki delujejo na področju socialnega varstva.

Namen srečanja je bila predstavitev projekta, ter istočasno zainteresirati udeležence, da predstavijo svoje izkušnje/zgodbo povezano z življenjem v večih evropskih državah. Nekateri med njimi so se odločil, da zgodbo predstavijo svojo zgodbo kar na srečanju. Po drugi strani smo jih želeli vzpodbuditi, da lahko pri svojem delu z uporabniki primerjajo izkušnje njih samih kot tudi ljudi, ki so prispevali življenjske zgodbe.