Välkommen - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Välkommen

Att framhäva den Europeiska medborgarens medvetenhet om Europa har varit en av de viktigaste inriktningarna för Europeisk policy för många år, men fortfarande existerar fördomar och inskränkta attityder. Trots det, har inte den enorma skattkistan av äldres människors erfarenheter av multilingvistik och multikulturell aspekter utnyttjas.  Denna skattkista behöver bli "uppgrävd" och visas för den yngre Europeiska genrationen innan denna kunskap "dör ut".

Projektet  "European Generation Link" fokuserar på att:

  • Framhäva lärande genom genrationer där äldre individer berättar deras historier om hur det är att leva i andra Europeiska länder medan yngre individer dokumenterar dessa historier i ett interaktivt bibliotek samtidigt som dom lär de äldre IT färdigheter.
  • Detta kommer att frambringa en förståelse av dom historiska bakgrunder och skapa reflektion för att öka tolerans samt att förhindra fördomar och främlingsrädsla.

Välkommen till vår plattform

(!! Optimerad för Mozilla Firefox)
www.european-generation-library.eu

Bli aktivt involverad: Ladda ner våra instruktioner och använd dem på ett mångsidigt sätt.