Highlights - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Highlights

EGL-Demonstrationen på Kulturdagen på Gamlegården

Projektet EGL presenterades på Näsby kulturdag i Kristianstad, det var 400 besökare på kulturdagen. Ansvariga för evenemanget var ABK . Syftet med kuturdagen är att öka samhörigheten och gemenskapen.
Projektet intresserade många besökare och information om projektet nådde en bred publik.

   

EGL-Information på Folkuniversitetet Kristianstad/Sverige

Projektet EGL presenterades på ett seminarium den 14 mars på Folkuniversitetet i Kristianstad. EGL projektet och EGL-biblioteket visades och förklarades till instruktörer, lärare och chefer från fyra av Folkuniversitets kontor.