Highlights - European Generation Link

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229552-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Highlights

2008.gada 26.februārī Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība informēja pieaugušo izglītības centru vadītājus par īstenoto projektu „Eiropas paaudžu tilts".

LPIA direktore Ingrīda Mikiško iepazīstināja klātesošos ar dažādām LPIA īstenotajām projekta līnijām cilvēka izaugsmes atbalstam. Kā uzsvars šajā gadā visā Eiropā ir starpkultūru izglītība. Starpkultūru izglītībā viens no spilgtākajiem projektiem ir „Eiropas paaudžu tilts" (angļu valodā: European Generation Link). Sanāksmē piedalījās arī viena no projektā iesaistītajām personām Aija P., kura bija pirmā, kas atsaucās aicinājumam sniegt interviju par starpkultūru pieredzi.  Aija klātesošos iepazīstināja ar savām atmiņām, pieredzi un atsauksmi par projektu kopumā. 

Aija P. Norādīja, ka projektā izstrādātā bibliotēka ir lieliska iespēja, kā dokumentēt pieredzēto dažādās valstīs, stiprināt starppaaudžu un starpkultūru mācīšanos.  Viņa arī iedrošināja citus klātesošos apzināt cilvēkus, kuri ir dzīvojuši dažādās Eiropas valstīs un varētu nodot piedzīvoto pieredzi tālāk nākamajām paaudzēm.  Kā piemērotākās institūcijas, kurās izplatīt projekta rezultātus, noteikti ir atzīstamas dažādu veidu izglītības iestādes. Sanāksmes dalībnieki arī ierosināja, ka LPIA ir jāorganizē informatīvi pasākumi dažādu priekšmetu skolotājiem, īpaši vēstures skolotājiem.